Budowa plot plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu do starostwa powiatowego poza wyjątkowymi wypadkami.

Budowa plotki z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Plotki z Winylu na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji a także zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji balustrady PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane sztachetki plastikowe na plot i furtę ze sztachetek jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji gdy projektowane balaski z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements